10:02 - 12/04/2023

QUY TRÌNH CHĂM SÓC, LÀM ĐẸP XE ĐẶC BIỆT

Hẳn có nhiều người thắc mắc Detailing Car là gì? Detailing Car có khác gì với cách làm sạch xe thông thường tại các cửa hiệu rửa xe?